ஜோதிட ரத்னா ஓம் சந்தோஷ்
Phone : 9500326541
Email : info@yourastrology.co.in

  • Welcome Guest
2017 ஆங்கில புத்தாண்டு பலன்கள் Cell No: 91-9500326541 Email : info@yourastrology.co.in
நட்சத்திர படி குழந்தை பெயர்கள்
S.No Star Tamil Letter English Letter Other Languages Astronomical Star
1 அசுபதி சு, சே, சோ, ல CHU,CHEY,CHO,LA Chu,Che,Cho,La Sheretan, Asvini
2 பரணி லி, லு, லே, லோ LI,LU,LEY,LO Lee,Lu,Le,Lo Bharani
3 கிருத்திகை அ, இ, உ, எ AO,Ee,UO,A A,E,U,Ea Alcyone, Krittika
4 ரோகிணி ஒ, வ, வி, வு O,VA,VEE,VOO O,Va,Vi,Vu Aldebaran, Rohini
5 மிருகசீரிஷம் வே, வோ, கா, கி VAY,VO,KAA,KE We,Wo,Ka,Ki Orionis
6 திருவாதிரை கு, க, ச, ஞ KOO,GHAA,JNA,CHA Ku,Gha,Ing,Chh Betelegeuse, Ardra
7 புனர்பூசம் கே, கோ, ஹ, ஹி KAY,KO,HAA,HEE Ke,Ko,Ha,Hi Pollur,Punarvasu1 &2 ,Castor
8 பூசம் ஹூ, ஹே, ஹோ, ட HOO,HAY,HO,DAA Hu,He,Ho,Da Pusya
9 ஆயில்பம் டி, டு, டே, டோ DEE,DOO,DAY,DO De,Du,De,Do Asleasa, Acubens
10 மகம் ம, மி, மு, மெ MAA,MEE,MOO,MAY Ma,Me,Mu,Mee Regulus, Magha
11 பூரம் மோ, ட, டி, டு MO,TAA,TEE,TOO Mo,Ta,Ti,Tu Zosma,PuraPhalguni 1-2
12 உத்திரம் டே, டோ, ப, பி TAY,TO,PAA,PEE To,Pa,Pe,Pu Denebola,Uttara Phalguni 1-2
13 அஸ்தம் பூ, ஷ, ந, ட PU,SHAA,NAA,THA Pu,Sha,Na,Tha Algorel, Hasta
14 சித்திரை பே, போ, ர, ரி PAY,PO,RAA,REE Pe,Po,Ra,Re Spica, Citra
15 சுவாதி ரு, ரே, ரோ, த RU,RAY,RO,TAA Ru,Re,Ro,Taa Arcturus, Svati
16 விசாகம் தி, து, தே, தோ THEE,THOO,TAHY,THO Ti,TU,Tea,To Zuben El Genubi, Visakha,
17 அனுஷம் ந, நி, நு, நே NA,NEE,NOO,NAY Na,Ne,Nu,Ne Dschubba, Anuradha
18 கேட்டை நோ, ய, இ, பூ NO,YAA,YEE,YOO No,Ya,Yi,Yu Antares, Jyestha
19 மூலம் யே, யோ, ப, பி YAY,YO,BAA,BEE Ye,Yo,Ba,Be Schaula, Mula
20 பூராடம் பூ, த, ப, டா BU,DHAA,BHA,DHA Bhu,Dha,pha,Dha Purvasaha 1-2, Kaus Australis
21 உத்திராடம் பே, போ, ஜ, ஜி BAY,BO,JAA,JEE Bhe,Bho,Ja,Ji Nunki, uttarasadha
22 திருவோணம் ஜூ, ஜே, ஜோ, கா JU,JAY,JO,GHA Ju,Khi,Je,Khu,Jo,Khe,Gha,kho Altair, Sravana
23 அவிட்டம் க, கீ, கு, கூ GAA,GEE,GOO,GAY Ga,Gi,Gu,Ge Rotanev, Dhanistha 1-2, Saulocin
24 சதயம் கோ, ஸ, ஸீ, ஸூ GO,SAA,SEE,SOO Go,Sa,Si,Su Satabhisaj
25 பூரட்டாதி ஸே, ஸோ, தா, தீ SAY,SO,DAA,DEE Se,So,Da,Di Scheat, Purva Bhadrapada 1-2
26 உத்திரட்டாதி து, ச, ஸ்ரீ, ஞ DHU,THA,SA,GHEE Du,Tha,Jha,Da Algenib, Uttara Bhadrapada 1-2
27 ரேவதி தே , தோ, ச, சி DE,DO,CHAA,CHEE De,Do,Cha,Chi Revati


 
Name :
Email :

Phone :

+

Question:

If You Enter Tamil , visit TamilEditor.org

 
 
?>