ஜோதிட ரத்னா ஓம் சந்தோஷ்
Phone : 9500326541
Email : info@yourastrology.co.in

  • Welcome Guest
சம்பாத்தியம் இல்லாமல் கஷ்படுபவர்கள் ,மாற்று திறனாளிகள், வேலை தோடுவோர்கள், வாழ்க்கையை தேடி தொலைத்து விரக்தியில் இருப்பவர்கள் கணவரால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், கணவர் சரியில்லாதவர்களுக்கும் நாங்கள் கட்டணம் இல்லாமல் ஜோதிடம் சொல்கிறோம் , உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டவும் நல்லவழிபடுத்தவும் நாங்கள் துனை புரிகிறோம், இந்த தொலை பேசியில் தொடர்பு கொள்ளவும் எல்லாம் நல்ல படியாக மாறும் , Cell No : 9500326541, Email : info@yourastrology.co.in
ஜாதக கட்டம்
பெயர் :
E-Mail :
Phone No :
பிறந்த தேதி :
பிறந்த நேரம்: : :
பிறந்த நகரம் :  
குறிப்பு :
  1. உங்களுடைய பிறந்த நகரம் சரியாக தேர்ந்தெடுத்தபின் உங்களது Latitude , Longtitude தானாக set செய்துவிடும் .
  2. உங்களுடைய நகரத்தின் Latitude & Longtitude மதிப்பு தெரியவில்லை எனில் கீழே கொடுக்கப்பட்ட வெப் தளத்தில் உங்களுடைய நகரத்தின் Latitude & Longtitude அறிந்து கொள்ளலாம். http://www.astro.com/cgi/aq.cgi
Time zone:Hrs GMT
Longitude:
Latitude:

Choose chart style
 
Name :
Email :

Phone :

+

Question:

If You Enter Tamil , visit TamilEditor.org